Ke Kula 'O Nāwahīokalani'ōpuʻu Iki

Skip to main content
Mobile Menu

Ka Nuʻukia (Vision & Mission Statement)

Ka Nuʻukia: No ʻAneʻi Ko Kākou Ola

Vision; We Are Of This Place

A meaningful life takes place in one’s homeland, therefore one’s major contribution to the quality and standard of living is made in Hawai’i.

 

Ke Kula ʻO Nāwahīokalaniʻōpuʻu is where Hawaiian language and culture thrive in a living community of families united in fostering, through their efforts, the continued significant contribution to the quality of life for the Hawaiian people and all who choose Hawai’i as home.

 

Ke Ala Nuʻukia 

The Mission

Ua hoʻokumu ʻia Ke Kula ʻO Nāwahīokalaniʻōpuʻu ma luna o ke Kumu Honua Mauli Ola, ʻo ka pili ʻuhane ʻoe, ʻo ke aloha ʻohana ʻoe, ʻo ke aloha ʻōlelo ʻoe, ʻo ke aloha naʻauao ʻoe,ʻo ke aloha kānaka ʻoe, ʻo ke aloha ʻāina ʻoe, a ʻo ke aloha lāhui ʻoe. ʻO ka moʻomeheu Hawai’i ka paepae hoʻonaʻauao o Ke Kula ʻO Nāwahīokalaniʻōpuʻu, he paepae e kū ai ka hoʻohanohano ʻia o nā kūpuna, ka ʻimi a loaʻa o ka ʻike me ka mākaukau e pono ai ka ʻohana, ke ola me ka laupaʻi o ka ʻōlelo a moʻomeheu Hawai’i, a me ka nani o ka nohona o ka ʻāina nei ʻo Hawai’i.Ke Kula ʻO Nāwahīokalaniʻōpuʻu is committed to securing a school community built upon culturally rooted principles of the Kumu Honua Mauli Ola that reflect love of spirituality, love of family, love of language, love of knowledge, love of fellow man, love of land, and love of people. Students of Nāwahīokalaniʻōpuʻu are educated upon a culturally Hawaiian foundation. This foundation is the basis upon which students are motivated to:

  • Bring honor to ancestors
  • Seek and attain knowledge to sustain family
  • Contribute to the well-being and flourishing of the Hawaiian language and culture; and
  • Contribute to the quality of life in Hawai’i.